เหรียญรางวัล

เหรียญรางวัล จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • เหรียญรางวัลโลหะหนัก
  • เหรียญรางวัลโลหะเบา (อลูมิเนียม)
  • เหรียญรางวัลโลหะเบา (อลูมิเนียมสำเร็จรูป)
โดยราคาของเหรียญรางวัลจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน โดยท่านสามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางได้ตามความเหมาะสม และงบประมาณของท่าน
  • ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร - 7 เซนติเมตร
  • สายคล้อง ท่านสามารถเลือกสีของสายคล้องเหรียญได้ตามความต้องการ อาจจะเป็นสีธงชาติหรือสีประจำบริษัทหรือองค์กรของท่านได้

เหรียญรางวัล