รางวัลเรซิ่น

รางวัลเรซิ่น ราคาเริ่มต้น 690-1,500 บาท งานขึ้นรูปตามแบบเรซิ่น มีทั้งแบบชุบเงินและชุบทาง หรือพ่นสี ตามงบประมาณทางลูกค้า สามารถสั่งขึ้นรูป 3 มิติได้ตามความต้องการ

รางวัลเรซิ่น